سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که کارگر بوده و بخواهید لایحه ای به هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما بدهید از مفهموم مخالف این متن که مخصوص کارفرما بوده استفاده کنید تا برگ برنده در دستان شما باشد و یک قدم از کارفرما جلوتر باشید. این لایحه اعتراضی به هیات حل اختلاف اداره کار کارگر و کارفرما(از طرف کارگر) می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_366
50,000ریال