سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در صورتی که از شرکتی چک دارید وفردی نیز پشت چک را امضاء و مبلغ را تایید نموده  با مراجعه به بانک و گرفتن گواهی عدم پرداخت می خواهید تا از آن شرکت یا کارخانه و آن شخص وجه چک خود را دریافت کنید. این دادخواست مطالبه وجه چک از شرکت ها کارخانجات بصورت تضامنی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف) می تواند مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_380
24,000ریال